Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Thanh Hải số 1

Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
ththanhhaiso1@gmail.com